publication-of-the-bookTässä kirjoituksessa perehdytään kirjan julkaisemiseen sen luonnostelusta ja suunnittelusta aina kirjakaupan hyllykköön saakka. Julkaisukelpoinen kirja käy läpi melkoisen prosessin, jossa tarvitaan monen ammattilaisen huolellista työtä. Suurimmassa osassa kirjan valmistumista on tietenkin kirjailija, joka luo teoksen rungon.

Juonen suunnittelu ja kirjoittaminen

Ennen varsinaista luovaa kirjoittamista kirjailija perehtyy etukäteen kirjan päähenkilöihin, sanomaan, juoneen ja kirjoitustyyliin, jolla hän aikoo luomuksensa saada aikaan. Hän valmistaa siis järjestelmällisen käsikirjoituksen suunnittelemastaan teoksesta ja hakee taustatietoa voidakseen kirjoittaa asiantuntevasti aiheestaan ja sen yksityiskohdista. Suunnitteluun kuuluu päähahmojen kehittely ja taustatyö heidän profiloitumisestaan, jotta hahmo on selkeä kirjoittajan mielessä eikä vaihdu luovan kirjoittamisen aikana.

Kun suunnittelutyö on valmis, kirjailija aloittaa varsinaisen kirjoittamisen ja luo tapahtumat tekstiksi mielikuvituksellisella ja lukijalle mielenkiintoisella tavalla. Voidakseen saada kirjastaan menestyvän, kirjailijan on osattava kirjoittaa juonen käänteistä niin, että lukijan huomio ja mielenkiinto voidaan vangita kirjan loppuun lukemiseksi. Kirjoittamisprosessi voi kestää joistakin kuukausista useisiin vuosiin ja aihetta voidaan kehitellä tämän prosessin aikana.

Läpiluku ja kustantajat

Saatuaan teoksensa valmiiksi, kirjailija lähettää tekstinsä läpiluetuttajan tarkistettavaksi, joka korjaa mahdolliset kirjoitus- ja asiavirheet ja käy läpi kirjan kirjoitusasun. Tähän saattaa joskus vaikuttaa useampi tekijä, mikäli kirja kirjoitetaan esimerkiksi jonkun toisen henkilön elämänkerrasta tai jos sen kirjoittamiseen ja toteuttamiseen on osallistunut useampi tekijä. Sen jälkeen kirjan materiaalin luominen on periaatteessa valmis, joten kirjailija voi lähettää teoksensa eri kustantamoihin, jotta julkaistaviksi otettavien kirjojen päättävät henkilöt voivat lukea tekstin läpi ja mahdollisesti hyväksyä sen julkaisuunsa. Jotkut kirjoitukset saatetaan joutua lähettämään useisiin kustantamoihin, sillä kaikkia teoksia ei haluta julkaista. Teos voidaan myös painaa valmiiksi kirjaksi omakustanteena, jolloin kirjailija vastaa sen kaikista painokuluista ja tavallisesti myös markkinoinnista.

Painotyö

Kun kustantaja on hyväksynyt kirjoituksen julkaistavaksi, sen teksti oikoluetaan uudelleen ja aloitetaan varsinainen painotyö. Tekstin ulkoasu taitetaan sähköiseen haluttuun muotoon ja sen sivut lähetetään painokoneeseen kirjapainossa, joka luo kirjan sivut tehokkaalla painojärjestelmällä. Sen jälkeen luodaan kirjan kansi, joka on usein graafikon aiemmin erikseen suunnittelema. Lopuksi tämä kokonaisuus nidotaan yhteen.

Markkinointi ja myynti

Kirjailija voi markkinoida omaa kirjaansa esimerkiksi kirjamessuilla tai kirjallisuuteen liittyvissä tapahtumissa tai verkkosivustollaan, mutta tavallisesti kustantamo myy kirjan kirjakauppoihin, jossa se laitetaan edelleen myytäväksi käyttäjille. Kirjastot ja esimerkiksi koulut saattavat ostaa osan painoeristä ja niitä saattaa olla menestyksen myötä useampia kuin ensimmäinen.