cartoonOletko kiinnostunut sarjakuvista? Sarjakuva taiteenmuotona pitää sisällään monenlaisia lajeja, eikä sarjakuvaa voidaan pitää yhtenä yhtenäisenä genrenään. Kyse on ennemminkin ilmaisumuodosta, jossa teksti ja kuva yhdistyvät sarjakuville tyypillisellä tavalla. Tässä artikkelissa kerromme erilaisista sarjakuvan tyypeistä.

Sarjakuvan ilmestymismuoto

Sarjakuva voi ilmestyä omana painotuotteenaan, kuten lehtenä tai kirjata. Hyvin usein sarjakuvia julkaistaan osana sanoma- tai aikakausilehtiä. Lähes kaikissa sanomalehdissä onkin oma osionsa sarjakuville. Lehdissä julkaistavien sanomalehtien piirteet vaihtelevat, mutta yleensä ne pyritään mahduttamaan yhdelle sivulle. Yleensä lehdissä pyritään julkaisemaan, 2–4 ruudun mittaisia sarjakuvia eli strippejä, joissa on joku vitsi. Lehdissä julkaistaan myös paljon pilakuvia, jotka niin ikään ovat luonteeltaan komiikan piiriin kuuluvia.

Novellisarjakuvat

Novellisarjakuvilla tarkoitetaan sellaisia sarjakuvia, joiden pituus on enemmän kuin yksi sivu mutta kuitenkin vähemmän kuin kokonainen kirja. Novellisarjakuvia julkaistaan pääsääntöisesti sarjakuvakirjoissa ja -lehdissä. Taidemuotona novellimuotoiset sarjakuvat syntyivät 1900-luvun alkupuolella, ensimmäisen ja toisenmaailmansodan välisenä aikana, kun pitkiä sarjakuvia alettiin julkaista olemassa olevien sanomalehtien sunnuntailiitteissä ja sarjakuvalehdissä.

Sarjakuvalehdet

Tämä sarjakuvataiteen muoto sai alkunsa Yhdysvalloissa 1930-luvun lopulla. Sarjakuvalehdet ja -albumit edustavat samaa sarjakuvataiteen tyyppiä, sillä ne eroavat toisistaan vain siinä, miten lehden sivut on liitetty toisiinsa. Sarjakuvalehti voi sisältää yhden tai useamman taiteilijan töitä. Se voi sisältää vain yhden novellityyppisen sarjakuvan, lyhyempiä ja pidempiä tarinoita sekä mainoksia ja muita artikkeleita. Suomessa suosituimpiin sarjakuvalehtiin kuuluvat ehdottomasti ainakin Aku Ankka, Tex Willer ja Karvinen.

Sarjakuvakirjat

Sarjakuvakirjat eroavat sarjakuvalehdistä oleellisesti siten, että ne muistuttavat sidotun selkämyksensä vuoksi olemukseltaan kirjaa kuin lehteä. Sarjakuvakirjoissa ei ole yleensä mainoksia, mikä on puolestaan lehdille tyypillistä. Kirja voi koostua monen eri tekijän töistä, jolloin kyseessä on sarjakuva-antologia. Pokkarimaisia sarjakuvia sen sijaan ovat taskukirjat, kuten suuren suosion saavuttaneet Aku Ankan taskukirjat, sekä monenlaiset strippikokoelmat.

Sarjakuvatyyppien väliset erot ovat toisinaan häilyviä eikä siten aina esimerkiksi ole selvää, onko kyseessä sarjakuvalehti tai -kirja. Lisäksi suosituimpia sarjakuvia, kuten Aku Ankkaa, julkaistaan taskukirjoina sekä omana lehtenään ja muissa lehdissä strippeinä. Sarjakuvissa toistuvat kaunokirjallisuudesta tutut teemat, kuten jännitys, scifi ja komiikka.