european-cartoon-drawingSarjakuvista puhuttaessa monelle tulevat ensimmäisenä mieleen lasten piirroshahmot ja lehdet, joita julkaistaan säännöllisin väliajoin lähinnä lasten huviksi. Näistä kuvitetuista tarinoista toki nauttivat kautta maailman kaiken ikäiset ihmiset, mutta länsimaisessa kulttuurissa ne mielletään suurimmaksi osaksi lasten ja nuorten kirjallisuudeksi. Asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksiselitteinen, sillä eri puolilla maailmaa on itse asiassa meneillään trendisuuntaus, jossa kaikenikäiset aikuiset seuraavat sarjakuvia ja ovat niiden aktiivisia lukijoita ennemmin kuin lapset. Tässä kirjoituksessa käsittelemme lyhyesti kolmea erilaista sarjakuvapiirrostapaa eri kulttuureissa.

Menestynyt amerikkalainen sarjakuvapiirtäminen

Suurin osa Euroopassa sekä ympäri maailmaa julkaistavista sarjakuvista on alun perin ollut amerikkalaisella omintakeisella tyylillä piirrettyjä kuvasarjoja. Kautta aikojen menestyneimmät sarjakuvapiirtäjät ovat tulleet Amerikasta ja suurten yhtiöiden sarjakuvalehtiä ja kirjoja on julkaistu sadoilla kielillä monissa maissa, joskus jopa saman kielen eri murteille käännettynä. Amerikkalaisen sarjakuvapiirroksen teemoissa seikkailevat usein eläinhahmot, jotka elävät arkeaan kuten ihmiset, jolloin lukijan on helppo samaistua lukemaansa. Tälle sarjakuvatyylille ominaisia piirteitä on pitää huumori ja jännitys erillisinä teemoina ja käyttää humoristiseksi tarkoitetuissa sarjoissa erittäin pelkistettyjä ilmaisua.

Eurooppalainen sarjakuvapiirtäminen

Euroopassa menestyneet sarjakuvataiteilijat ovat kehittäneet omanalaisensa tavan piirtää. Näissä sarjakuvissa piirretään usein vähemmän yksittäisiä kuvia ja selitetään juonta tekstien avulla enemmän, kun taas esimerkiksi japanilaisessa sarjakuvassa juonta selitetään visuaalisemmin useammilla kuvilla. Sarjakuvissa on useimmiten hieman todenmukaisempi ja aikuismaisempi piirustustapa , kuin amerikkalaisessa tavassa kuvittaa sarjoja.

Animekulttuuri valloittaa

Animeksi nimetty japanilainen animaatio on saanut vakaan jalansijan sarjakuvakulttuurissa kotimaassaan ja yhä enenevässä määrin useissa muissa kulttuureissa. Piirrostyyli on eksoottinen ja persoonallinen, jossa ihmishahmoilla on yleensä liioitellut valtavat silmät ja pienet kasvonpiirteet ja hoikat vartalot. Anime-sarjakuvia kuvitetaan ja suunnitellaan hyvin monenlaisiin aiheisiin, kuten seikkailu, scifi, komedia, rakkaustarinat ja fantasia, joten se on hyvin monipuolinen sarjakuvapiirtämisen muoto.

Mangasarjakuviksi nimetyt piirrokset valloittavat maailmalla aina uusia aikuisia ihailijoita. Niitä suunnitellaan, piirretään ja painetaan kaupallisin keinoin herättämään mielenkiintoa aikuisissa lukijoissa. Julkaisuja on tehty myös versiona, jotka eivät ole pienille lapsille sopivia ja käsittelevät politiikka, väkivaltaa tai seksiä. Tämä japanilainen sarjakuvapiirtäminen saattaa osaltaan myös siksi olla kiinnostavampi kuin perinteinen ja konservatiivisempi eurooppalainen sarjakuva, joka ei tavallisesti pyri järkyttämään tai kiihottamaan lukijaansa.