printing-industryPainoala on ollut viime vuosikymmeninä muutoksen edessä yhteiskunnassamme, sillä internetin ja sähköisen informaation runsauden vuoksi painettuja tuotteita ei enää lueta niin paljon kuin ennen. Kirjoja, lehtiä ja sarjakuvia on luettu vuosisatojen ajan, ja ne ovat aikanaan olleet pääasiallinen tiedonlähde suurimmalle osalle ihmisistä tiedotusten ja uutisten tiedonsaannissa. Sen lisäksi viihteelliset kirjoitukset, kuten romaanit, runot ja sadut ovat olleet lähes ainoa kirjallisten tuotteiden muoto vuosisatojen saatossa. Toisin on nykyään, sillä valtamediat, kuten televisio ja internet ovat jättäneet kirjapainoteollisuuden varjoonsa.

Internetin monipuolinen maailma

Ennen kirjastot olivat täynnä ihmisiä hakemassa tarvitsemaansa tietoa jostakin tietystä aiheesta, mutta nykypäivänä tiedonhaku on huomattavasti helpompaa. Valtava määrä erilaista tietoa on saatavilla internet-sivustoilla, joten enää harvoin tarvitaan painettuja tietosanakirjoja tai oppaita löytämään vastaus kysymykseensä. Vain muutamalla napinpainalluksella saa eteensä elektronisesta välineestä tiedon valtatien, josta löytyy lähes loputtomasti informaatiota.

Yksi internetissä löytyvän tiedon eroista painotuotteisiin nähden on se, että tiedon oikeaperäisyyttä on harvoin mahdollisuutta tarkistaa, eikä se välttämättä ole niin luotettava kuin tuotettu, tarkistettu ja painettu julkaisu. Internetistä löytyy luotettavaa tietoa, mutta harmillisen usein myös harhaanjohtavaa informaatiota, kun taas painetut tietosanakirjat ja tiettyä aihetta käsittelevät seikkaperäiset asiakirjat ovat lähes poikkeuksetta tutkittua ja todeksi varmistettua tietoa.

Painoalan kustannukset nousevat

Painotuotteiden kysynnän jatkuvasti vähentyessä painoalan ammattilaiset joutuvat perustavaa laatua olevan kysymyksen eteen. Kustannukset nousevat ja kysyntä vähenee jatkuvasti. Suurien painokoneiden ostaminen ja ylläpitäminen maksaa tuhansia euroja, jonka lisäksi painovärien ja musteen hinta on aina vain kalliimpaa. Myös paperin saamisesta ja sen kuluttamisesta ollaan huolissaan, vaikka esimerkiksi Suomessa paperin valmistus on yksi suurimmista vientituotteista, eikä siitä kotimaassamme tule olemaan pulaa.

Eettinen kysymys

Vaikka paperi ei ole vielä yhteiskunnista loppumassa, eteen on noussut myös eettinen kysymys, sillä tulostamatta jättäminen periaatteessa suojelee luontoa. Paperihan valmistetaan puusta, jolloin metsää luonnollisesti täytyy kaataa voidakseen saada valmistettua materiaalia, johon tulostaa. Nykypäivänä sama informaatio, joka painetaan kirjoiksi, saadaan ostettua myös helposti ja usein edullisemmin sähköisessä muodossa ja voidaan lukea vaikka älypuhelimesta tai tabletista. Kirjan ostaminen ei kuitenkaan vaikuta olevan mikään suuri luontoa turmeleva teko, vaan ennemmin vaaditaan paperin ja muiden tuotteiden harkittua ja maltillista käyttöä.

Painoala on siis väistämättömän muutoksen edessä. Kirjalliset tuotteet eivät silti ole loppumassa, sillä lehtiä ja kirjoja luetaan edelleen joka puolella maailmaa.